Asiakas haluaa hyötyä tietojen luovuttamisesta


Osana Big data big business –tutkimushanketta tehtiin kyselytutkimus, jolla selvitettiin, miten motivoida käyttäjiä ja asiakkaita luovuttamaan tietojaan yritysten käyttöön. Kyselyyn vastasi noin 300 iältään 18-60 –vuotiasta henkilöä. Yksityisyys oli tärkeää lähes kaikille vastaajille. Käyttäjät arvostivat myös sitä, että he saavat jotain vastapalvelukseksi siitä, että heidän tietojaan käytetään. Hyöty voi olla esimerkiksi ilmainen sovellus tai palvelu, tietoa tai säästöä.


Esimerkiksi Facebook ja Google tarjoavat ilmaisen sovelluksen tietojen keräämistä vastaan. Käyttäjä tosin maksaa tästä yksityisyydellään. Perinteisemmässä liiketoiminnassa on vaikeampi tarjota houkuttimeksi ilmaisia sovelluksia.


Asiakkaiden motivointi tietojen luovuttamiseen ei aina ole helppoa. Tutkimuksen mukaan ihmiset ovat valmiimpia tietojensa luovuttamiseen, jos heidän aikaansa säästyy. Ajansäästöä on esimerkiksi nopeampi tiedonsaanti tai lyhyempi jonotusaika. Myös ostopolun vaihe vaikuttaa. Jos asiakassuhde on jo olemassa, asiakkaat suostuvat tietojensa käyttöön helpommin.


Kun kehitetään datapohjaisia palveluja, tieto asiakkaiden mielipiteistä datan käyttöä kohtaan on oleellista. Ihmiset ovat valmiita
luopumaan omasta yksityisyydestä, jos siitä tarjotaan tarpeeksi houkutteleva vastine. Palvelun tarjoajan läpinäkyvyys ja tunne reilusta pelistä lisää käyttäjien motivaatiota antaa suostumus.Lähde: Alamäki, A. (2018). Mihin hintaan sinä luopuisit yksityisyydestäsi? Tivi. 6.6.2018.

Lue koko blogi tästä.

Teksti: Marjo Linnasalmi