Tunteiden jäljittäminen ei ole ongelmatonta kasvojentunnistuksessa


Tutkimme osana Big Data - Big Business –hanketta, miten luotettavaa tunteiden jäljittäminen on kasvojentunnistusohjelmilla. Tutkimus perustuu alan kirjallisuuteen.Kasvojentunnistus (Facial Recognition, FR) kuuluu tietokonenäön (Computer Vision, CV) alaan. Tietokonenäkö tarkoittaa tekniikoita, joiden avulla tietokone erittelee ja luokittelee kuvien ja videoiden sisältöä. Järjestelmät pohjautuvat tekoälyyn.


Kasvojentunnistukseen perustuvasta tunteiden mittaamisesta on tullut suosittua käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mittaamisessa. Perinteisesti kasvojentunnistusta on käytetty esimerkiksi valvonnassa ja turvallisuusalalla. Nykyään myös kaupallinen ala on kiinnostunut aiheesta. Myös sosiaalinen media käyttää laajasti kasvojentunnistusta.


Tunteita on perinteisesti mitattu kolmella eri tavalla. Tutkimuksen kohteena voi olla ihmisen subjektiivinen käsitys omista tunteistaan, tutkimus voi perustua käyttäytymiseen tai voidaan mitata ihmisen fysiologisia ominaisuuksia. Tunteiden jäljittämisessä käytetty kasvojen ilmeiden tutkiminen kuuluu käyttäytymistutkimuksen piiriin.


Tunteiden jäljittämiseen liittyy kuitenkin monia ongelmia, sillä ihmisen persoonallisuus vaikuttaa ratkaisevasti hänen kasvojensa ilmeisiin. Tutkimuksessa selvisi, että kasvojentunnistusalgoritmit ja fysiologiset mittaukset eivät riitä tunteiden tunnistamiseen.


Pulmia tunteiden tunnistamiseen aiheuttavat erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat, yksityisyyskysymykset ja teknologiset rajoitteet.
Tutkimuksissa on todettu, että osa persoonallisuuden häiriöistä vaikuttaa kasvojen ilmeisiin siten, että ilmeitä ei voida tunnistaa samalla tavalla kuin oireettomien henkilöiden ilmeitä.


Myös teknologia asettaa omat rajoituksensa kasvojentunnistukselle. Esimerkiksi kamerat tunnistavat kasvot vain, jos ihminen kävelee kasvot suoraan niitä kohti.


Kun kauppoihin asennetaan kasvojentunnistusjärjestelmiä, saatetaan sitä perustella turvallisuussyillä. Asiakkaat voivat kuitenkin kokea, että heidän yksityisyyteensä kajotaan. On myös toistaiseksi epäselvää, miten kasvojentunnistus voi auttaa selvittämään ostokäyttäytymistä.
Jotta tunteiden tunnistaminen olisi luotettavampaa, tarvitaan uusia ja täydentäviä työkaluja ja ratkaisuja.


Lähde: Dirin, A & Suomala, J & Alamäki, A. (2019). AI-based Facial Recognition in Emotional Recognitions.https://www.fakeintelligence.fi/online-summit-2019...

Teksti: Marjo Linnasalmi