Osto-osaaminen on tärkeää tekoäly- ja data-hankkeissa

Hankkeemme aikana ovat useat yritykset tuoneet esille osto-osaamisen tärkeyden big data- ja tekoälyprojekteissa. Ei riitä että toimittajalla on "data science" osaamista vaan asiakkaan organisaatiossa tulee olla myös perusymmärrys käsitteistä, mahdollisuuksista ja soveltamisalueista sekä tavoiteltavista hyödyistä.

Tämä vaatii myös toimittajalta osaamista asiakkaan muutosprosessin auttamisessa. Helposti voi käydä niin, että saadaan kyllä hyödyllisiä analyysejä ja uutta informaatiota, mutta tätä informaatiota ei viedä päätöksentekoprosesseihin asti. Vaikuttavuus ja lisäarvo syntyy datasta vasta kun tehdään uusia päätöksiä, suosituksia tai määritellään toimenpiteitä.

Palveluliiketoiminnan tutkimuskirjallisuudessa korostetaan yhteisluomista ja yhteistuottamista (co-creation) joka tarkoittaa sitä, että toimittaja ja asiakas integroivat erilaisia resurssejaan tuottaakseen lisäarvo. Data- ja tekoälyhankkeet eivät ole tuoteliiketoimintaa, vaan ennenkaikkea muutosprosessi asiakkaan organisaatiossa, jossa yhdessä toimittajan kanssa kehitetään uusia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Siksi asiakkaan tulee olla myös kykenevä viemään uudet mahdollisuudet loppuun asti omassa organisaatiossaan. Muuten käy kuten joissakin pilottiprojekteissa, joissa pilotin päättymisen jälkeen toiminta jatkuu kuin mitään uudistavaa kokeilua ei olisi ollutkaan. Tapahtuu klassinen kuminauhailmiö.

Kirjoittaja: Ari Alamäki, Haaga-Helia