Datavirrat muodostavat mahdollisuuksien avaruuden


Tutkimuspäällikkö Katri Valkokarin esitelmä Salon teollisuusfoorumissa 12.2.2019 käsitteli digitalisaation hyödyntämistä uudenlaiseen liiketoimintaan.


Valkokari totesi, että liiketoiminnassa fyysisten tavaravirtojen kuljettaminen ei enää riitä, vaan yritysten tulisi päästä paremmin käsiksi datavirtoihin. Tämä voi tarkoittaa myös uusia liikekumppaneita.


Digitalisaation avulla teknologia hyödynnetään uudenlaiseen liiketoimintaan, jota voivat olla esimerkiksi pilvipalvelut, analytiikka, datateknologia, robotiikka, 3 D -tulostus ja laajennettu todellisuus. Valkokarin mukaan diplomi-insinööri –koulutuksen lisäksi meidän tulisi uudistaa ja kehittää markkinointia, jakelukanavia ja liiketoimintamalleja.


Digitalisaatio ei kuitenkaan sellaisenaan ole vakiintuneiden toimintamallien murtaja. Kun toimintamalleja muutetaan, päästään isompien
mahdollisuuksien äärelle. Yritysten ei silti tarvitse seurata jokaista hype-sanaa. Sen kannattaa lähteä liikkeelle omasta liiketoimintaympäristöstä ja omasta roolista digitaalisten ratkaisujen verkostossa.


Datan on sanottu olevan uusi öljy. Data ei kuitenkaan kulu käyttämällä, vaan se voi lisääntyä. Jos yritykset vain varastoivat dataa, on
sen arvo nolla tai jopa negatiivinen, koska varastoiminen maksaa. Yritysten kannattaakin miettiä, millaista dataa käytetään vain kerran ja millaista dataa voisi käyttää uudestaan tai myydä. Asiaa kannattaa miettiä liiketoimintamallin kannalta.


Valkokari, K: Digitalisaatio – mahdollisuuksien avaruus. Esitelmä Salon teollisuusfoorumissa 12.2.2019.

Katso esitelmä tästä


Teksti: Marjo Linnasalmi