Datasta uutta liiketoimintaa seminaarin antia

BIG-hankkeen loppuseminaari pidettiin 10.10.2019 Helsingissä. Paikalla oli noin 50 yrityselämän ja tutkimusorganisaatioiden edustajaa. Olennaisena sisältönä keskusteluissa oli yritysten kokemukset ja näkemykset datan tuomaan arvoon, sovellusmahdollisuuksien tunnistamiseen, massadataan, tekoälyyn ja kone-oppimiseen liittyvistä kehityshankkeista. Datan merkitys liiketoiminnalle ja sen keskeinen rooli mm. tekoälyn kehittämisessä nousivat esille. Samoin dataprojektit ovat yritykselle aina myös oppimisprosesseja joissa tulee kehittää uusia osaamisia, näkemyksiä ja tapoja tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Loppuseminaarissa Lasse Parvinen Terveystalosta kertoi geenitutkimuksesta ja biopankkiliiketoiminnasta. Abloyn edustaja Thomas Mathews puhui datapohjaisten palveluiden kehittämisestä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tekoälyn ja datan suhteesta ja nykytilasta kertoi meille Harri Ketamo Headai Oy:sta ja datalla älykkäämpää mainontaa ja palveluja kaupunkilaisille-teemasta kertoi Lassi Tolonen Clear Channellista. Lisäksi tutkimusorganisaatioiden edustajat kertoivat omien organisaatioidensa vetämistä osaprojekteista.