BLOG ARTICLES OF BIG DATA-PROJECTS


24.8.2017 “Big Data – Big Business”-project combines technology and business perspectives

31.8.2017 Seven ways to create new business from big data

25.10.2017 Mitä eroa on Big Data – analytiikalla ja perinteisellä tilastollisella analyysillä?

13.11.2017 Big datan hyödyntäminen markkinoinnissa

12.12.2017 Big data henkilöstöresurssien johtamisessahenkilöstöresurssien johtamisessa

Blogs or articles published in other forums

31.01.2018 VTT's blog-article "Business out of data in urban environments", read more

13.10.2017 Dr. Katri Valkokari, VTT, published a blog article about big data & business, read more

04.11.2017 Lue Heli Hallikaisen big data-aiheinen kolumni Karjalainen sanomalehdessä tästä

30.11.2017 Lue Lili Aunimon artikkeli eSignals-julkaisusta, miten big data asemoituu verrattuna perinteiseen tilastoanalyysiin.