BLOG ARTICLES OF BIG DATA-PROJECTS


24.8.2017 “Big Data – Big Business”-project combines technology and business perspectives

31.8.2017 Seven ways to create new business from big data

25.10.2017 Mitä eroa on Big Data – analytiikalla ja perinteisellä tilastollisella analyysillä?

13.11.2017 Big datan hyödyntäminen markkinoinnissa

12.12.2017 Big data henkilöstöresurssien johtamisessahenkilöstöresurssien johtamisessa

28.2.2018 Sales lead generation using Spark and Twitter Stream


Blogs or articles published in other forums

05.06.2018 Marko Mäki writes about privacy and customer experience in the MARK-blog, read more

05.06.2018 Dr. Katri Valkokari, VTT, published an article about big data in TIEKE Tiedosta 1/2018 magazine, read more

27.3.2018 Hakanen, T., Rantala, T., Heikkilä, J. and Simons, Magnus: ”3 teollisen internetin palvelutyyppiä”, read more

31.01.2018 VTT's blog-article "Business out of data in urban environments", read more

13.10.2017 Dr. Katri Valkokari, VTT, published a blog article about big data & business, read more

04.11.2017 Lue Heli Hallikaisen big data-aiheinen kolumni Karjalainen sanomalehdessä tästä

30.11.2017 Lue Lili Aunimon artikkeli eSignals-julkaisusta, miten big data asemoituu verrattuna perinteiseen tilastoanalyysiin.